Toimintasuunnitelma

Toiminta-ajatus

Ilmajoen Kisailijat ry - Jalkapallojaosto on Suomen Palloliiton, Vaasan piiri ry:n jäsenseura, joka on Suomen Palloliiton jäsen, kuuluen sen organisaatioon olemalla yksi sen jäsenseuroista.
Jalkapallojaoston tehtävänä on Ilmajoella kehittää, ohjata ja valvoa jalkapallotoimintaa, järjestää lajin kilpailu- ja harrastustoimintaa, toteuttaa koulutusta toiminnan eri osa-alueilla, edesauttaa seuran joukkueiden toimintaa, myötävaikuttaa harrastus- ja kilpailuolosuhteiden kehittämiseen ja toimimalla kaikin tavoin jalkapalloilun harrastuksen ja kiinnostuksen lisäämiseksi.
Jalkapallojaoston tehtävä on jalkapalloharrastuksen tarjoaminen; lapsille, nuorille ja aikuisille Ilmajoella taitotasosta riippumatta. Kasvatustyön ohella tarjoamme mahdollisuuden kehittyä omien taitojensa ja motivaation mukaisesti. Kannustamme vanhempia ja huoltajia osallistumaan liikunta- ja seuratyöhön. Ilmajoen Kisailijat toimii kasvattajaseuran statuksella.
Jalkapallojaosto noudattaa Suomen Palloliiton ”Kaikki pelaa – ohjelmaa”. Lapsella ja nuorella on oikeus liikkua, oikeus kokea itsensä tärkeäksi liikkuessaan. Lapsella ja nuorella on oikeus nauttia liikkumisestaan urheiluseurassa. Kaikki Pelaa – ohjelman arvopohja pohjautuu lasten ja nuorten oikeuksiin. Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus kannustavaan ja turvalliseen jalkapalloharrastukseen. Kaikki Pelaa – ohjelman arvopohjaa vahvistavat FIFA:n ja UEFA:n Fair Play – koodit, Suomen Liikukunnan ja Urheilun (SLU) eettiset ohjesäännöt ja luonnollisesti myös suomalaisen jalkapallon jo vuonna 1991 käyttöön ottama Vihreä Linja ja sen arvot: Fair Play – Reilu peli, Yhtenäinen jalkapalloperhe, Kansainvälisyys, Vastuu ihmisestä ja ympäristöstä, Vuorovaikutus, Iloisuus, Suvaitsevaisuus.
Jalkapallojaosto pyrkii jatkamaan Palloliiton Fortum Tutor ohjelmaa myös vuonna 2017, ohjelma valmentaa valmentajia, jonka tärkein tavoite on taata jokaiselle suomalaiselle jalkapallojuniorille osaava ja kannustava valmentaja.
Jalkapallojaoston kokoonpano vuonna 2017: Rajala Mika Pj, Luoma Ari vPj, Ojala Tuija sihteeri, Saranpää Maria rahastonhoitaja, Koivuluoma Mikko, Pohjola Markus, Koivuniemi Mika, Pakka Virpi, Autio Vesa, Krans Antto, Torvinen Jukka, Kyntäjä Hannu ja Rintamäki Jarno.
Jaosto valitsee järjestäytymiskokouksessaan keskuudestaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, sihteerin, rahastonhoitajan, joukkuejohtajavastaavan, Kaikki Pelaa - vastaavan, vuoro- ja kenttä-vastaavan, Fortum tutorvastaavan, taitokilpailuvastaavan, varuste- ja palkintovastaavan, turnausvastaavan, valmennusvastaavan, tiedotusvastaavan, pallokouluvastaavat, edustajat Ilmajoen Kisailijain johtokuntaan ja Ilmajoen Liikunnan ja Urheilun tuki ry:n hallitukseen sekä muihin tarvittaviin tehtäviin.

Jalkapallojaoston strategia

Vuoden 2017 toimintasuunnitelma, kuten myös tulevien vuosien toimintasuunnitelmat pohjautuvat sekä piirin omaan, että suomalaisen jalkapalloilun yhteisesti sovittuun strategiaan. Strategia, jota päivitetään jatkuvasti, toimii samalla jalkapallojaoston työkaluna.
Strategiassa on määritelty jalkapallojaostolle myös Missio, Visio ja Arvot.

MISSIO:
Jalkapallo jokaiselle – yli rajojen
’Jalkapalloa jokaiselle – yli rajojen’ perustuu yhdenvertaisuudelle; Jokaisella on oikeus olla jalkapallotoiminnassa mukana sukupuolesta, kyvyistä, rodusta, uskonnosta tai muusta taustasta riippumatta, omalla tasollaan ja omalla tavallaan.
VISIO:
Monipuolinen ja osaava jalkapallon edelläkävijä
Jalkapallojaosto kunnioittaa vanhoja perinteitä, mutta haluaa samalla olla myös ennakkoluuloton
edelläkävijä ja suunnannäyttäjä suomalaisessa jalkapallossa.
ARVOT:
Iloisuus, Luotettavuus, Menestys ja Yhteisöllisyys
Perusarvoissa on päädytty siihen, että koko suomalaisella jalkapallolla tulee olla yhteiset arvot.

Toiminta vuonna 2017

Jalkapallojaosto järjestää kokouksia vuoden 2017 aikana 7-12 kertaa, asiamäärästä riippuen.

Joukkuetoimintaa seuralla vuonna 2017 on jalkapallo- ja futsal-sarjoissa eri ikäryhmissä; Jalkapallo: Naiset, B-tytöt, tytöt 03, tytöt 05-06, tytöt 07-08, pallokoulutytöt, naisten harrasteryhmä, miehet, pojat B-juniorit, pojat 03, pojat 04, pojat 05, pojat 06, pojat 07, pojat 08, pojat 09, pallokoulupojat, miesten harrasteryhmä. Futsal-joukkueita pelaa sarjoissa; miesten joukkue, B pojat ja pojat 05. Joukkueet pelaavat Vaasan Pallopiirin alaisissa sarjoissa, Energialiigassa sekä eri turnauksissa ympäri maata. Pelipassien (lisenssi) määrä on 2016 vuoden lopussa 297 kpl.
Harjoittelu- ja pelitoiminta on Ilmajoella talviaikaan keskittynyt Myötätuuli Areenaan, Ilmajoki-halliin sekä eri koulujen liikuntasaleihin. Kesäaikaan toiminta keskittyy Laidunalueen/Laidunhaan kenttäalueille, Honkalanmäen kentälle, Peltoniemen koulun kentälle sekä keväällä lyhyen jakson on käytössä Vanhakenttä ja Keskuskenttä (hiekkakentät). Ilmajoen Kunnan kanssa jalkapallojaosto tekee yhteistyötä kenttävuorojen jaon ja uusien kenttäalueiden suunnittelussa sekä toteuttamisessa.
Jalkapallojaosto pyrkii suorittamaan vuoden 2017 aikana, Suomen Palloliiton laatujärjestelmän tasolle 2 ja aloittamaan tasoa 3. Laatujärjestelmän teko on aloitettu vuonna 2015. Laatujärjestelmän suorittamisen jälkeen seura voi hakea taloudellista tukea toimintaan, valmennukseen ja koulutuksiin Vaasan Pallopiirin kautta. Pyrimme lisäämään uusia ohjaajia ja valmentajia lajin pariin.
Jalkapallojaosto kouluttaa valmentajia piirin eritasoisilla kursseilla. Jaosto järjestää junioreille pelinohjaajakurssin. Jaosto pyrkii jatkamaan, naisten että miesten harrastejalkapalloryhmien toimintaa. Jaosto järjestää 2011- ja sitä nuoremmille lapsille suunnatun Jalkapallohulinat tapahtuman. Jaosto järjestää ainakin yhden isomman jalkapalloturnauksen (Kevät-turnaus tai vastaava). Jaosto järjestää jalkapallopuulaakiturnauksen (1-2kpl). Jaosto järjestää junioreille seuran oman taitokilpailun.

Koulutus ja valmennus

Seurassa on tällä hetkellä jokaisessa joukkueessa vähintään yksi valmentaja, joka on suorittanut D-tason valmentaja tutkinnon sekä valmennuspäällikkö, joka on suorittanut C-tason valmentaja tutkinnon.
Tavoite jalkapallojaostolla on lisätä vuoden 2017 aikana E-, D-, C-tason valmentajia ja MV-valmentajakoulutusta sekä joukkueenjohtajakoulutusta. Fortum Tutor valmentajakoulukseen on jalkapallojaosto sitoutunut

Palkitsemiset ja huomioimiset

Jaoston kauden päätöstilaisuus on loka-marraskuulla, jossa palkitaan kaikki pelaajat sekä jaetaan erikoispalkinnot. Kunnan järjestämässä palkitsemistilaisuudessa joulukuussa myös jalkapallo lisää näkyvyyttä. Merkkipäivät ja muut palkitsemiset käsitellään tapauskohtaisesti jaostossa.